KLAS v plzeňském rozhlase

croplzenKlas bude v plzeňském rozhlase a možná i v Novém Yorku!

V souvislosti s prezentací vítěze Ceny Jindřicha Chalupeckého připravuje Roman Štětina s autorem tohoto článku audiovizuální projekt o natáčení textů Jiřího Koláře z knihy Návod k upotřebení. Projekt bude obsazen herci ochotníky z kláštereckého sdružení KLAS. O novém počinu je možno udělat si představu z nesouvislých těchto autorských výhrků k realizaci: „Křivá křeč mokvavě kostrbaté řeči. Blinky dechu, hlen zámotků zaníceně chrčivého šlemu výtoku vědomí. Křídu vezmu a vymezím, vyznačím čáry stero báze, jak jsme si řekli. Křída a čáry a klikiháky na stěnách velké činohry S-3 plzeňského rozhlasového studia. Čmárat a bušit do paravánů, šoupat, haptický randál prostoru, hlomozivé hleny ploch S-3. Vhrouženi v tichu bubliny plenéru. ?Všude mikrofony rujně nastavené splaškám nicoty. Těkavě vtírat se a lnout k podlaze, stěnám a stropu. Svíjet se a dusit, chroptět a lkát, lítě běsnit, trhat, lomcovat, drásavě drápat a tiše trnout...“
 
Miroslav Buriánek
 
PS: Více se dozvíte na konci června až bude upotřeben nejen Jiří Kolář, ale i my (čti až to budeme mít za sebou)
Kalendář akcí

nabrfika

Webmaster