24. Císařský den

cisar den 2016„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná vždy na konci srpna v Kadani. Touto akcí si připomínáme významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV.
V letošním roce 2016 oslavíme již 24. příjezd Karla IV. se svoji družinou do královského města Kadaně, který se uskuteční v sobotu 27. srpna. 

Karel IV. (14. května 1319, Praha - 29. listopadu 1378, Praha), byl jedenáctý český král, byl také král římsko-německý, italský (lombardský), burgundský (arelatský), moravský markrabě, lecemburský kníže, ale především první český král, který se také stal císařem Svaté Říše Římské.
Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném.
Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna česká. Již jako císař nechal vytvořit Zlatou bulu, nejvyznamnější říšský ústavní zákon, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala jeho vyjímečné a nezávislé postavení v rámci říše.
Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu, zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Spolu s otcem započali výstavbu Svatovítského chrámu.
Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin.
Kalendář akcí

nabrfika

Webmaster